NMC

IPCCCB040060

Izolacija u koturu debiljine 6mm za split sisteme

Climaflex Stabil-White: ekstrudirana polietilenska izolacija pokrivena sa belim PE zaštitnim slojem.


Climaflex Stabil White može se koristiti u sistemima grejanja i klimatizacije.


Izolacija se oproizovdi u koturima od 200m-650m.


Dodatno, na svakom 1m izolacije štampano je na površini dimenzija i dužina izolacije.


Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
IPCCCB040060 1137 06 x 006 Climaflex Stabil WHITE --
IPCCCB040100 1138 06 x 010 Climaflex Stabil WHITE --
IPCCCB040120 1139 06 x 012 Climaflex Stabil WHITE --
IPCCCB040150 1140 06 x 015 Climaflex Stabil WHITE --
IPCCCB040180 1141 06 x 018 Climaflex Stabil WHITE --
IPCCCB040220 1142 06 x 022 Climaflex Stabil WHITE --
X
<
Poruči

注意威而鋼與的副作用和與其他藥物的相互作用。威而鋼可以影響另一種藥物的作用,因此,與你的醫療服務提供者或藥劑師一起審查所有藥物,包括處方藥和非處方藥,這是很重要的。避免在未與你的醫生商量的情況下服用威而鋼,因為它可能與你的處方藥發生相互作用。

另外,服用威而鋼後不能使用犀利士,因為屬於同類藥物。

Narudzbenica

Trenutno nemate ni jedan proizvod u listi.