Flexcon M-K/U

Sistem za održavanje pritiska sa kompresorom.