Oventrop
Balansni ventil prirubnicki

HYDROCONTROL VFC

Balansni ventil prirubnicki

Primena:
Oventrop duplo regulacioni i kontrolni ventili „Hydrocontrol
VFC/VFR/VFN“ se ugrađuju u cevovod toplovodnog
centralnog grejanja i rashladne sisteme i služe za postizanje
hidrauličkog balansa između različitih krugova sistema.

Duplo regulacioni i kontrolni ventili mogu da se ugrađuju
bilo u odlaznu ili povratnu cev.

Prednosti:
– lokacija funkcionalnih komponenti u jednoj ravni omogućava
jednostavnu montažu i lak rad
– samo jedan ventil za 5 funkcija:
podešavanje
merenje
pregrađivanje
punjenje (sa priborom)
pražnjenje (sa priborom)
– mali pad pritiska (kosi oblik)
– beskonačno podesivo pozicioniranje, koje može da očitava u
bilo kojoj poziciji zahvaljujući pokreknom displeju, tačno
mere- nje pada pritiska i protoka preko mernih priključaka                Kvs
DN  65       98,00  
DN  80     122,20
DN 100    201,00
DN 125    293,00
DN 150    403,30


DN 200    814,50
DN 250  1200,00
DN 300  1600,00
DN 350  2250,00
DN 400  3750,00

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1062651 1210 OVENTROP "Hydrocontrol VFC" DN65 --
1062652 1211 OVENTROP "Hydrocontrol VFC" DN80 --
1062653 1212 OVENTROP "Hydrocontrol VFC" DN100 --
1062654 1213 OVENTROP "Hydrocontrol VFC" DN125 --
1062655 1214 OVENTROP "Hydrocontrol VFC" DN150 --
1062656 1215 OVENTROP "Hydrocontrol VFC" DN200 --
1062657 1216 OVENTROP "Hydrocontrol VFC" DN250 --
1062658 1217 OVENTROP "Hydrocontrol VFC" DN300 --
X
<
Poruči

Narudzbenica

Trenutno nemate ni jedan proizvod u listi.